Welkom bij Dental Clinic Hagens

Wij hebben een vestiging in Amstelveen, Nederland en een tweede vestiging op Aruba.
Klik op de praktijk van uw voorkeur en u wordt automatisch doorgeleid naar de juiste website

Huishoudelijk reglement

Aanmelden voor een behandeling
Bij een afspraak met een behandelaar meldt u zich altijd aan met de tablet. Zo weet de behandelaar dat u aanwezig bent.

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of per mail worden gemaakt/geannuleerd.
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het tijdgebrek dat hierdoor is ontstaan.
Na een bezoek aan de tandarts is het gebruikelijk om een nieuwe afspraak te maken. Mocht het plannen niet mogelijk zijn dan kan de nieuwe afspraak telefonisch of per mail worden gemaakt.

Nakomen van afspraken
Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent, wij proberen op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk wanneer onze patiënten ook op tijd zijn.
Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 48 uur van te voren door te geven. Zo niet dan zijn wij genoodzaakt kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De 1ste keer dat u uw afspraak niet nakomt zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Hierna zal bij elke niet nagekomen afspraak €1,- per geplande behandelminuut worden berekend.

Spoedgevallen
Voor Spoedeisende gevallen buiten onze openingstijden en op zondag kunt u contact opnemen met de Spoedgevallendienst.
Spoeddienst Amstelveen +31-654236288.

Wij streven ernaar dat u bij pijn zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Wanneer u tijdig met ons belt gebeurt dit in vele gevallen dezelfde dag.

Medische gegevens
Wij verzoeken u bij elke behandeling ons te informeren betreffende uw medische gegevens zoals, medicijn gebruik, hart- en vaatziekten, cholesterol, infecties, zwangerschap, etc. dit zowel in uw belang als het onze.

De rekening
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.
Omdat wij in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan Famed overgedragen. Famed is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor meer dan 4000 (para-)medici.
De nota van ons ontvangt u via Famed. Als u gaat verhuizen verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig door te geven aan Dental Clinic Hagens, aan uw zorgverzekeraar en aan Famed. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.

Begrotingen
Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting. Mocht u na het ontvangen van de begroting de behandeling willen starten, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de begroting.

Roken, huisdieren en mobiele telefoons
Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren bij ons in de praktijk.

Aansprakelijkheid
Waak over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal en /of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Klachten
Bij Dental Clinic Hagens doen wij ons uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Heeft u toch een klacht, laat het ons dan weten. Wij zullen onze uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen.

Bescherming persoonsgegevens
Als patiënt gaat u een relatie aan met uw tandarts(praktijk). De overheid heeft een wetgeving ontwikkeld waarin deze relatie wordt geregeld. Enkele belangrijke zaken treft u hier aan. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy. Bij Dental Clinic Hagens worden alle noodzakelijke gegevens voor de behandeling van een patiënt geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Praktijk beschermt uw privacy conform deze wet en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.
Alle medewerkers van Dental Clinic Hagens zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

Recht op informatie
Als goede zorgverlener is het onze plicht u o.a. te informeren over: De aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek; Indien van toepassing de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling en de prognose; Eventueel alternatieve behandelingsmogelijkheden; En alle gepaard gaande kosten; Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg. Tot slot Mocht u zelf nog enige op- of aanmerkingen hebben? Laat het ons weten. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Extra Service
Naast de kwalitatief hoge mondzorg, bieden wij u een aantal extra services aan. Dit doen wij omdat wij het zeer belangrijk vinden dat u altijd weet waar u bij ons aan toe bent. We bieden u:

 • Financieel advies:
  Voor de aanvang van een behandeling stellen wij samen met u een indicatiebegroting op.  Samen zullen wij onderzoeken wat voor u de beste optie zal zijn. Waar nodig wordt er een meerjarig behandelplan opgesteld, zodat wij samen met u een indicatie hebben van de aankomende behandelingen en wij rekening kunnen houden met uw persoonlijke omstandigheden.
 • Oproepen voor controles:
  “Voorkomen is beter dan genezen.” De preventie van gaatjes en tandvleesaandoeningen is een van de belangrijkste pijlers van onze praktijk. Wij streven ernaar om altijd gelijk een controle afspraak over 6 maanden met u in te plannen. Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, dan zullen wij contact met u opnemen wanneer het weer tijd is voor uw halfjaarlijkse controle.
 • Herinneren van afspraken:
  We leven in een drukke tijd. Daarom sturen wij u graag een herinnering van uw afspraak. Dit kan via mail, sms of d.m.v. bellen.

  Let op: Wij doen ons uiterste best om u aan uw afspraak te herinneren, maar het is echter mogelijk dat door omstandigheden wij niet in staat zijn om u te herinneren. Indien u geen telefoon, mail of SMS heeft gehad betekent het niet dat uw afspraak niet doorgaat. Aan deze extra services kunnen geen rechten worden ontleend en u bent altijd zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraak.