Welkom bij Dental Clinic Hagens

Wij hebben een vestiging in Amstelveen, Nederland en een tweede vestiging op Aruba.
Klik op de praktijk van uw voorkeur en u wordt automatisch doorgeleid naar de juiste website

Klachtenregeling

We vinden het belangrijk om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Hieronder kunt u lezen welke stappen u als patiënt kunt nemen als u een klacht heeft.

Graag ontvangen wij zowel positieve als negatieve feedback zodat wij als praktijk kunnen blijven groeien en verbeteren.

Wat te doen bij een klacht?

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Hier leest u welke mogelijkheden wij u daarvoor bieden.

  • Als u ergens niet tevreden over bent, maak dit dan bespreekbaar. Blijf er niet mee lopen. Bespreek de klacht het liefst direct met de betreffende zorgverlener of maak een afspraak met de praktijkmanager. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en vindt u samen een oplossing. Ook is het mogelijk om ons klachtenformulier in te vullen en te versturen. Wij streven ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig en het beste voor uw behandelrelatie.
  • Wanneer het echt niet lukt om een klacht samen met uw tandartspraktijk op te lossen, dan kunt uw zich wenden tot het de onafhankelijke geschillen commissie. Het indienen van een klacht bij de onafhankelijke geschillen commissie is kosteloos en heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van uw behandeling. U kunt een email sturen naar: geschillencommissie.aruba@gmail.com.
  • Als u ondanks de tussenkomst van de onafhankelijke geschillen commissie niet tot een oplossing komt, dan kan er een procedure worden gestart bij het tuchtcollege. Hieraan zijn uiteraard wel kosten verbonden. De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van het tuchtcollege.

De onafhankelijke geschillen commissie

De onafhankelijke geschillen commissie kan u op onpartijdige wijze informatie geven, voor u bemiddelen, desgewenst wederom een gesprek met de betrokken behandelaar regelen en u helpen om een goede oplossing te vinden. Met bemiddeling proberen we het contact tussen u en de zorgverlener te herstellen of alsnog binnen de praktijk een oplossing te vinden, in goed overleg. De onafhankelijke geschillen commissie zal alleen actie ondernemen als u dat wilt. Ook kan de onafhankelijke geschillen commissie verbetermogelijkheden in de organisatie signaleren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen. De onafhankelijke geschillen commissie zal een vaststellingsovereenkomst opmaken wanneer uw klacht is opgelost.

Als u wilt dat uw klacht direct in behandeling genomen kan worden, vermeld dan de volgende gegevens in uw mail:

  • Uw naam, achternaam, geboortedatum, telefoon nummer en mailadres;
  • Naam van de desbetreffende zorgverlener;
  • Uw klacht;
  • Wat kunnen wij voor u doen om deze situatie op te lossen?;
  • Heeft u uw klacht al kenbaar gemaakt bij de praktijk?;
  • Datum waarop de klacht is ontstaan; Mag de onafhankelijke geschillencommissie uw dossier inzien?
U kunt ook een klachtenformulier opvragen bij de balie of per mail. Ook is deze hier te downloaden.